1. Polska 95 lotów
2. Włochy 24 loty
3. Wielka Brytania 16 lotów
4. Grecja 14 lotów
5. Niemcy 13 lotów
6. Hiszpania 10 lotów
7. Francja 8 lotów
8. Irlandia 6 lotów
9. Ukraina 6 lotów
10. Chorwacja 4 loty
11. Gruzja 4 loty
12. Izrael 4 loty
13. Portugalia 4 loty
14. Węgry 4 loty
15. Bułgaria 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Czarnogóra 2 loty
18. Czechy 2 loty
19. Macedonia 2 loty
20. Malta 2 loty
21. Maroko 2 loty
22. Norwegia 2 loty
23. Rumunia 2 loty
24. Turcja 2 loty